Fusie en splitsing

Met fusie wordt gedoeld op het op voet van gelijkwaardigheid samengaan van twee of meer ondernemingen. In deze whitepaper wordt het begrip fusie ruimer gebruikt en omvat het begrip fusie mede overname. Daarnaast is ook aandacht voor de tegenhanger van juridische fusie: juridische splitsing. Het volgende komt aan bod:

  • Fasen in een fusie- of overnameproces
  • Soorten fusies
  • Stappenplan juridische fusie of splitsing
  • Splitsing
  • Betrokkenheid van de accountant

Wilt u meer weten over fusie en splitsing? Vul dan uw gegevens in en vraag de gratis download op.

Deze whitepaper wordt u aangeboden door Executive Finance

Vraag hier uw gratis download op: Fusie en splitsing