De waarde van een onderneming

Om de waarde van een onderneming vast te stellen kan een aantal waarderingsmethoden worden gebruikt. Een standaardmethode om de waarde van een onderneming te bepalen bestaat niet. De balans­ en winst­ en verliescijfers zijn belangrijk, maar ook andere factoren, zoals goodwill, kunnen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de waarde.

In deze whitepaper worden de meest gangbare waarderingsmethoden nader toegelicht. 

Deze whitepaper wordt u aangeboden door Executive Finance.

Vraag hier uw gratis download op: De waarde van een onderneming